کس به جایی نرسد به توانایی خویش الا تو چراغ رحمتت داری پیش

مصاحبه زنده شبکه تلویزیونی اندیشه پیرامون عرفان حلقه


مصاحبه زنده  شبکه تلویزیونی اندیشه پیرامون عرفان حلقه
روز سه شنبه ۱۷ آوریل ۲۰۱۲ ساعت ۷ عصر به وقت کالیفرنیا
۳۰ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت ایران
پخش اینترنتی :

پخش ماهواره ایی :


North America
Intelsat Galaxy 25
Frequency: 12090
Polarization: Horizontal
Symbol Rate: 20000
FEC: 3/4
Europe – Middle East
Eutelsat Hot Bird 8
Frequency: 10723
Polarization: Horizontal
Symbol Rate: 29900
FEC: 3/4

کلاس بی کلاسی از زبان استاد عزیز


واژه ی نور از لبانت میدمد

آسمان ناز وجودت میخرد

......در باب عرفان عملی موضوع قرار است که به همین صورت برود جلو و تازه بعد از یک مدت هم که بحث کلاس بی کلاسی ،حرکت آزاد که افراد دریافت آزاد داشته باشند و هر کسی با دریافت هایی که دارد و با پایه و برنامه ای که ریخته شده بتواند حرکت کند 
 ..
گروه اول افرادی که کلاس بی کلاسی را رسیده اند هم اکنون در چهار گوشه دنیا مشغول دریافت هایشان هستند.
گروه بعدی انشا الله به زودی دوستان عزیز در جمع حاضر ،خیلی از عزیزان،میپیوندند به آن مساله و دریافت های آزاد ،حرکت مستقل و البته با پایه ریزی که میکنیم دیگر در آن سطح وسطوح، دریافت ها برای این عزیزان قابل تفکیک است ،کدام از شبکه منفی است ؟و کدام از شبکه مثبت است؟عرفان کمال چیست؟ و عرفان قدرت چیست؟

وب سایت رسمی خانم نیرو منش


قابل توجه مربیان محترم:


بر اساس تعداد جلسات هر ترم در هر هفته یک روز و یک ساعتی را مشخص می کنیم و در آن ساعت حلقه یا حلقه های مربوط به آن جلسه یا هفته به ما تفویض می شود. در میان این دوره ها تنها ترم نخست دارای لوح فشرده است؛ در این لوح استاد مباحثی را در موضوعات مختلف مطرح نموده اند. بقیۀ ترمها را بدون لوح و تنها از راه دور و به صورت برقراری ارتباط می گذرانند و حلقه ها از این طریق تفویض می شود چون برای دورۀ مربیگری نیاز به تشکیل کلاس نبوده و مطالب در دوره های قبلی بیان شده است.

حلقه های مربیگری دورۀ 2 :
1.  همفازی کیهانی  2.   اسکن دوگانگی   3.  همفازی کالبدی
*****************
حلقه های مربیگری دورۀ 3 :
1. کنترل ذهن
*****************
حلقه های مربیگری دورۀ 4 :
1.  کنترل دشارژ خارجی
2.  تشعشع مثبت 1 / تشعشع مثبت 2
3.  کنترل تشعشع منفی 1 / کنترل تشعشع منفی 2
4. کنترل تشعشع منفی 3 / کنترل تشعشع منفی 4
5. قطع ارتباط از شبکۀ منفی
6. تزکیۀ تشعشعاتی
*****************
حلقه های مربیگری دورۀ 5 :
1. کنترل دشارژ درونی     2. تیکهای شخصیتی    3. حلقۀ وحدت(ضدَّین)
4. من معنوی(همزاد)   5. بارش(شرح صدری)   6. حلقۀ روح جمعی(مثبت۱)
[تشعشع دفاعی چشمی]: در لابلای جلسات 1 تا 6 به صورت اتوماتیک به مربی تفویض می گردد و مربی اجازۀ تفویض آن را به دیگران ندارد.

عیدت مبارک گل من


عزیز بی نیاز من .. . .